ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Shamrock Blue Hotels

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 700 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 800 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 150 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77142 9 9111

Govind Nagar Road, Behind Jai Hind Hosiery Market, Pandri, Raipur
+91 77142 99111
https://www.facebook.com/shamrockhotels/
http://www.hotelshamrock.com/blue.html
reservations.blue@hotelshamrock.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ