ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Abhinandan Palace

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 250 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 150 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 94252 1 5588

Kushalpur Chowk, Ring Rd No. 1, Changurabhata, Raipur
+91 94252 15588
https://www.facebook.com/Abhinandan-Palace-Marriage-Garden-939785076076728/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ