ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Landmark Hotel

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 100 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77142 0 2020

Near Mata Garage, Main Rd, Pandri, Raipur
+91 77142 02020
https://www.facebook.com/Landmark-Hotel-561343097339949/?rf=1580447108900621
http://hotellandmarkraipur.com/
info@hotellandmarkraipur.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ