ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Meera

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 150 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಟೆರೇಸ್ 500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77125 3 8405

M G Road, Opposite Rishabh Complex, Moudhapara, Raipur
+91 77125 38405
+91 77140 80087
https://www.facebook.com/HotelMeeraRaipur/
http://hotelmeera.in/
info@hotelmeera.in
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ