ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Club Paraiso

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 350 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 450 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 500 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 900 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77171 3 3900

Maruti Lifestyle, Parmanand Nagar, Kota, Raipur
+91 77171 33900
https://www.facebook.com/ClubParaisoRaipur/
http://clubparaiso.in/
clubparaiso@avinashgroup.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ