ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Solitaire

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77147 0 0288

Great Eastern Rd, Moudhapara, Raipur
+91 77147 00288
+91 99268 99736
https://www.facebook.com/www.hotelsolitaire.co.in/
http://www.hotelsolitaire.co.in/
fomhotelsolitaire@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ