விருந்து ஹால்கள்

0

Kushalpur Chowk, Ring Rd No. 1, Changurabhata, Raipur

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Great Eastern Rd, Phool Chowk Main Rd, Nayapara, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Fafadih Chowk, Jail Road, Devendra Nagar, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Jail Road, Sai Vihar Colony, Fafadih, Devendra Nagar, Raipur

350 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 350 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 575/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 675/நபர் முதல்

150 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 575/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 675/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Magneto The Mall, Magneto The Mall N.H. 6, Labhandi, Jivan Vihar, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Aurbindo Enclave, Pachpedi Naka, Davda Colony, Bhairav Society, Raipur, Raipur

சமையல் வகை: Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Shri Guru, Station Rd, Nahar Para, Gobind Singh Chowk, Raipur

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Bhatagaon Rd Near Kharun River, Mahadev Ghat, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Jeevan Vihar, VIP Square, Telibandha, Jivan Vihar, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Great Eastern Rd, Near Raj Talkies, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Vip Road, Rajiv Gandhi Marg, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, குளியலறை

Vidhan Sabha Road, Opposite Shanti Sarovar, Near Ambuja City Centre Mall. Saddu, Raipur

சமையல் வகை: Continental, South Asian, East Asian, Italian, Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Capadi Chowk, Jail Rd, Devendra Nagar, Raipur

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

NH-6, Labhandi Opposite Indira, Gandhi Agriculture University, Sai Nagar Zora, Krishak Nagar, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

VIP Road, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Sector 19, Kotara Bhantha, Naya, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Sibbal Palace, Great Eastern Rd, Telibandha, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Great Eastern Rd, Moudhapara, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Near Taori Nursing Home, Canal Linking Road, Raja Talab, Civil Lines, Raipur

சமையல் வகை: Indian, Chinese, Italian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Jail Rd, Near Gobind Singh Square, Devendra Nagar, Raipur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி