బాంకెట్ హాల్స్

0

Station Road Behind Gurudwara Sanjay Gandhi Chowk, Nahar Para, Station Road, Moudhapara, Raipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం200, 300, 300 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Guru Gobind Singh Square, Nahar Para, Station Road, Moudhapara, Raipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు100, 250 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Italian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Capadi Chowk, Jail Rd, Devendra Nagar, Raipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం500, 1000, 2000 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Shri Guru, Station Rd, Nahar Para, Gobind Singh Chowk, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం200 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Fafadih Chowk, Jail Road, Devendra Nagar, Raipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు125, 300 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Great Eastern Rd, Phool Chowk Main Rd, Nayapara, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం250 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Great Eastern Rd, Near Raj Talkies, Raipur

3 ఇండోర్ స్థలాలు60, 80, 200 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

MG Rd, Gurunanak Chowk, Moudhapara, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం150 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Jaistambh GE Road, Moudhapara, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం60 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Jail Road, Sai Vihar Colony, Fafadih, Devendra Nagar, Raipur

350 వ్యక్తుల కొరకు ఇండోర్ స్థలం

సీటింగ్ సామర్ధ్యం350 వ్యక్తులు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 575/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 675/ధర

150 వ్యక్తుల కొరకు ఇండోర్ స్థలం

సీటింగ్ సామర్ధ్యం150 వ్యక్తులు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 575/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 675/ధర

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Kutchery Chowk, Jail Road,Opp Madina Building, Devendra Nagar, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం175 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Jail Rd, Near Shri Gurugovind Singh Chowk, Devendra Nagar, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం100 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Near Taori Nursing Home, Canal Linking Road, Raja Talab, Civil Lines, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం300 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Italian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

M G Road, Opposite Rishabh Complex, Moudhapara, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 రూఫ్‌టాప్ టెర్రస్150, 500 ppl

వంటకం రకం: Asian, Continental, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Opp Provident Fund Office, Pandri Rd, IGVP Cloth Market, Pandri, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం300 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

Station Road, Nahar Para, Gudhiyari, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం60 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Jail Road, Opp. Nagdev Plaza, Kutchery Chowk, Moudhapara, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం200 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Near Mata Garage, Main Rd, Pandri, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం100 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Great Eastern Rd, Moudhapara, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం200 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Jail Rd, Near Gobind Singh Square, Devendra Nagar, Raipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు300, 300 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

7 మరిన్ని చూపించు