బాంకెట్ హాల్స్

0

NH-6, Labhandi Opposite Indira, Gandhi Agriculture University, Sai Nagar Zora, Krishak Nagar, Raipur

3 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం50, 50, 70, 475 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Sector 19, Kotara Bhantha, Naya, Raipur

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం200 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Rajiv Gandhi Marg, V I P Road, Raipur, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం300, 300 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisune

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

NH 6, Opposite City Mall 36, Labhandi, Jivan Vihar, Raipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం250, 250, 1500 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

VIP Road, Raipur

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం1000 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

NH-06, Shedikhedi, Serikhedi, Raipur

3 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 3 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు80, 100, 350, 1500, 1500, 3000 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

VIP Rd, Vishal Nagar, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం300, 600 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Ring Road No. 1, Pachpedi Naka Rd, Priyadarshini Nagar Colony, Pachpedi Naka, Raipur

3 ఇండోర్ స్థలాలు300, 500, 1000 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

VIP Road, Vishal Nagar, Raipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం150, 600, 5000 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Near Ashoka Milinium, Ring Road No.1, New Rajendra Nagar, Priyadarshini Nagar Colony, Gurumukh Singh Nagar, Raipur, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం200 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Great Eastern Rd, VIP Road Chowk, Vishal Nagar, Raipur

5 ఇండోర్ స్థలాలు60, 100, 150, 400, 1100 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Police Station, Ring Rd Number 1, Opposite, New Rajendra Nagar, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం100, 150 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

VIP Road II, Phundahar, Near Agrasen Dham, Raipur

3 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం70, 130, 700, 2500 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Vip Road, Rajiv Gandhi Marg, Raipur

4 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు50, 70, 130, 500, 2000, 2000 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Ring Road No. 1, Telibandha Chowk, Near Airtel Office, Mahaveer Nagar, Raipur

300 వ్యక్తుల కొరకు ఇండోర్ స్థలం

సీటింగ్ సామర్ధ్యం300 వ్యక్తులు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 550/ధర

50 వ్యక్తుల కొరకు ఇండోర్ స్థలం

సీటింగ్ సామర్ధ్యం50 వ్యక్తులు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 550/ధర

Boardroom for 20 people

సీటింగ్ సామర్ధ్యం20 వ్యక్తులు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 550/ధర

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Near Magneto Mal, GE Rd, Jivan Vihar, Raipur

3 ఇండోర్ స్థలాలు75, 200, 1000 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Magneto The Mall, Magneto The Mall N.H. 6, Labhandi, Jivan Vihar, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం600 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Kachna Main Rd, VIP Colony, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం200, 300 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Sibbal Palace, Great Eastern Rd, Telibandha, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం500, 2000 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Jeevan Vihar, VIP Square, Telibandha, Jivan Vihar, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం40, 125 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

7 మరిన్ని చూపించు