బాంకెట్ హాల్స్

0

Godadih - Raipur Rd, Amleser, Raipur

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం300 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Near, Tatibandh Rd, Sarvodaya Nagar, AIIMS Campus, Tatibandh, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం300 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Maruti Lifestyle, Parmanand Nagar, Kota, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం500, 900 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Godadih - Raipur Road, Near Mahadev Ghat Bridge, Changurabhata, Raipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం700, 3000 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

G.E. Road, N.H. 6, Kumhari, Bhilai,Chhattisgarh 490042, Raipur – Doaba Dashmesh Dhaba

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 ఇండోర్ + అవుట్‌డోర్ స్థలం100, 3000 ppl

వంటకం రకం: Variety

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

-15 మరిన్ని చూపించు